Week 05

De achterzijde van een boerderij in Teuge of omgeving. Kent u het? Geef het aan ons door.


De heer Wolters uit Teuge reageerde:

“Op de foto staat mijn oud buurman, Johan Scholten. Hij woonde aan de Teugseweg 20 in Teuge. Zijn boerderijtje heette ‘de Berghege’. Johan is op 29 februari 1980, 86 jaar oud overleden.  Deze foto is kort ervoor  gemaakt.”


De volgende reactie komt van Ati Schipper en haar vader:

De boerderij heet de Berghege. Daar woonde de familie Scholten: twee vrijgezelle broers en een vrijgezelle zus in die tijd. Op de foto staat Johan Scholten, de foto kan wel 50/60 jaar oud zijn. Dat weet vader Jan Schipper, die zelf aan de Teugseweg 12 woont, niet precies.

De boerderij staat aan de Teugseweg 20 in Teuge.


 Aanvullende informatie foto week 5 door Bernard van ’t Erve:

 Van Couckoucksplaatsje tot “Berghege”

Teugseweg 20

Op 8 juni 1716 verzoekt de heer Aalbert Jansen Couckouck (van de Koekoekstede, nu Avervoordseweg 12 De Vecht-Terwolde) de marke erfgenamen om voor zijn zoon Jan Aalbers Couckouck een huisje in de marke te mogen neerzetten en tevens een stukje land te mogen aangraven.

16 juni daaropvolgend wordt hem verteld dat het goedgevonden is tegen een pagt, ingaande Petrie 1717 (22 februari) van 10 stuivers ‘s jaars voor de eerste drie jaren. De volgende drie jaren voor 30 stuivers ‘s jaars. Daarna voor 3 gulden ‘s jaars, met een voorlopige pagttijd van totaal 12 jaren. In 1730 wordt de pacht verlengt met 6 jaar. De pacht gaat echter onverminderd door tot het jaar 1812 dan krijgen de ingezetenen van de marke een verhoging van 5 stuivers per gulden pacht. Jan Aalbers Koekkoek overlijdt al vijf jaar later  in 1721 en zijn weduwe Anneken Meyns (ook Meurs genoemd) neemt de pacht over tot 1743, dan wordt haar zoon Hendrik Jan Koekkoek pachter. In 1760 pacht Hendrik Jan Koekkoek samen met zijn buurman Hendrik Stokking een campje tussen hun beiden in voor een gezamenlijke pacht van 4 gulden ‘s jaars en bij aanvang een jonge vette gans voor de markrichter. Hij heeft de pech dat in 1792 zijn huisje tot de grond toe afbrandt. Gelukkig voor hem wordt hij in dat jaar vrijgesteld van het betalen van de 3 gulden pacht. Hij heeft zijn huis weer opgebouwd zoals we dat nu anno 2010 in grote trekken nog herkennen. In 1802 wordt het in een verpondings  lijst aangeduid als “Nygetimmerte”.  In 1796, hij is dan al ruim tachtig jaar, laat hij het over aan zijn zoon  Jan Hendriks Koekkoek. Totdat in 1818 de dochter van Jan Hendriks, Janna Jansen Koekkoek gehuwd met Marten Kruitbosch het overnemen.
Zij kregen 5 kinderen waaronder dochter Willemken. Zij trouwde in 1852 in  met Berend Jan Berghege, Berend Jan wordt dan pachter van het Koekkoeksplaatsje en hij geeft er de naam van “Berghege” aan, de naam die het nu nog bezit. Ook hun dochter Johanna Berghege, trouwde in met Gerrit Jan Scholten.
Hun kinderen allen ongehuwd, waarvan de laatste in 1980 overlijdt laten het na aan hun buren  de heer en mevrouw  Singel, die de familie in hun laatste jaren met raad en daad hebben bijgestaan en de veestapel hebben verzorgd. De familie Singel  brengen met behulp van lieren en dommekrachten het complete dak 80 cm. omhoog en brengen rondom een spouwmuur aan. De familie Singel blijft er wonen tot 1992 dan verkopen zij het aan de huidige bewoners de familie Dronkelaar. 
De bewoners waren: 
1716—1721 Jan Aalbers Koekkoek.
1721—1743 weduwe van Jan Aalbers, Anneken Meyns.
1743—1796 Hendrik Jan Koekkoek.
1796—1818 Jan Hendriks Koekkoek.
1818—1829 Marten Koekkoek.
1829—1852 Marten Kruitbosch.
1852—1887 Berend Jan Berghege. (geh. met dochter van Marten Kruitbosch).
1887—1920 Gerrit Scholten. (geh. met dochter van B.J.Berghege).
1920—1980  De kinderen van Gerrit Scholten.
1980—1992 De familie Singel.
1992—heden  De familie Dronkelaar.

Login Formulier

Sponsoren

Bosch

 

e-Boekhouden.nl