Inschrijving

Ik wil lid worden van
Historische Vereniging Voorst
 
De HVV heeft een privacyverklaring conform wettelijk regeling.
Ondergetekende verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan Historische Vereniging Voorst wegen contributie

Sponsoren

Bosch

 

e-Boekhouden.nl