Week 43

Week 43

Een jubilerend bestuur wordt in de bloemetjes gezet.
Zij kijken niet vrolijk. Wij denken dat het wel eens om een Begrafenisvereniging kan gaan.
U weet het vast wel.

Reacties foto week 43:

Wilma Wilbrink-Wullink:
Ik wilde even reageren op de foto in het Voorster Nieuws van 25 oktober. Deze foto deed me denken aan de foto van het jubileum van de zangvereniging in Voorst in 1937. Het zijn andere personen (en andere bloemen) die op de foto staan, maar ook op deze foto (van toch een heuglijke gebeurtenis) kijken de mensen niet erg vrolijk. Op de foto in de krant is de man zittend helemaal links volgens mij de heer Gerrit Jan Wolters uit Voorst. Die was in die tijd erg actief in verschillende besturen (en gemeente).

Mevrouw Gerrits-Mulder en Annie Lebbink:
De jubilerende heren zijn de bestuursleden van het “Ziekenfonds”. Het zal in de beginjaren ’50 zijn geweest. Boven: vijfde van links de heer Hendrik Gerrits. Onder: links de heer Anton Blekveld, derde van links de heer Fransen.

Gerrit Wolters:
De foto van een jubilerend bestuur in de bloemetjes is inderdaad waarschijnlijk van een begrafenisvereniging. Mijn grootvader en oud-wethouder van Voorst Jan Hendrik Berends staat tweede van links op de foto en hij zat in de Raad van Toezicht van het Ziekenverzekerings- en Begrafenisfonds. Rechts onder zit Aart van Vemden, die getrouwd was met Cornelia Berends, de zus van mijn grootvader.

Geert Hoogeslag:
Het jubilerende bestuur is inderdaad van de (toenmalige) begrafenisonderneming die hun (latere) onderkomen had aan de Oude Rijksstraatweg. Ik meen te weten dat Dela de begrafenisonderneming heeft overgenomen. Op de foto zien wij links onderaan, de derde van links, de toenmalige voorzitter de heer  G. Fransen (voormalig makelaar). Naast hem, de vierde van links de secretaris van de begrafenisonderneming, mijn vader J. J.  Hoogeslag (toenmalig slager). De overige mensen ken ik helaas niet meer van naam.

Aanvulling HVV:
Het in 1895 door een aantal notabelen opgerichte Voorsterfonds omvatte een ziekenfonds dat voor “ambachtslieden, daghuurders, dienstboden en allen wier inkomen zulks noodzakelijk maakt” de geneeskundige hulp betaalde, en een ondersteuningsfonds dat de ziekenfondsleden in tijden van ziekte in hun eerste levensbehoeften voorzag. Inkomsten kreeg het Voorsterfonds uit contributies en donaties.

Login Formulier

Sponsoren

Bosch

 

e-Boekhouden.nl